Menedzsment tanácsadás

A felgyorsult és egyre gyorsuló globális gazdaság-politikai átalakulások közepette a szervezetek is egyre komolyabb kihívásokkal találkoznak. A teljesítménnyel összefüggő elvárások egyre hangsúlyosabbak, miközben a vállalatnak fenn kell tartania az érzékeny egyensúlyt a rövid- közép és hosszú távú célkitűzései és stratégiái mentén.

A szervezeti hierarchia eltűnőben van, a hagyományos alkalmazotti státusz fogalmát egyre inkább a projekt szemléletű megközelítés és ezzel együtt minden eddiginél hangsúlyosabb eredmény-centrikusság váltja fel.

Szervezeti síkon gyakran egy elmulasztott döntés vagy rossz döntés a vállalatot behozhatatlan hátrányba hozhatja versenytársaihoz képest, miként egy megfelelő időben hozott helyes döntés a részvényesi értéket az egekbe lökheti már közép távon is.

A számítástechnika előtti korszakra jellemző információs aszimmetria (mely kifejezett versenyelőnyt jelentett a kiváltságos helyzetben lévő vállalatok és személyek részére) mára jórészt megszűnt létezni.

Melyek tehát napjainkban a versenyképesség kritériumai?

Tudjuk, ide sorolják az innovációt, gyors reagálást, méretgazdaságosságot, globális lefedettséget, képzett munkaerőt, empátiára épülő ügyfélkapcsolatokat, hatékony és célirányos kommunikációt, marketinget, értékesítést stb.

A felsorolt kritériumok természetesen mind nagyon fontosak, azonban látnunk kell, hogy ezen kritériumok alapvetően a hatékony szervezeti struktúrából és a humán erőforrás kreativitásából, illetve annak hatékony menedzsmentjéből következnek. Tekintsük pl. az Apple Inc. esetét: adott volt egy ember, egy ötlet (nevezzük inkább szenvedélynek), és ennek következtében egy nagyon gyorsan felépülő szervezet és mintegy a semmiből létrejött a világ legértékesebb vállalata. De hasonló utat futott be a Google, a Facebook és megszámlálhatatlan egyéb vállalat.

Úgy tűnik a legfontosabb versenyelőny, kritérium, manapság a megfelelő minőségű humán erőforrásra épülő hatékony és kreatív szervezet, valamint természetesen egy társadalmilag és gazdaságilag is életképes és hasznos termék, illetve szolgáltatás.

Egyértelmű, hogy a humán kreativitás és ennek eredményeképpen létrejövő szellemi termékek képezik a korszerű gazdaságok motorját és minden jel szerint a jövőben ez a tendencia még hangsúlyosabb lesz. Az említett “garázscégek” piaci értékei ma már egy közepes ország éves GDP-jének felelnek meg, olykor országokat messze meghaladó globális befolyással.

Felismerve a szervezeti hatékonyság és az ezen szervezetekben tevékenykedő humán erőforrás minőségének fontosságát, szolgáltatásaink (a vezető kiválasztással és vállalati kommunikációval kiegészülve) harmadik pillérét a szervezeti folyamatokra koncentráló menedzsment tanácsadás képezi.

Tisztában vagyunk azzal, hogy minden szervezet egyéni jellemzőkkel bír, és ezeket a legmesszemenőbbekig figyelembe vesszük munkánk során. Azonban a szervezeti hasonlóságok, a hatékony, célirányos működés alapelvei nagymértékben hasonlatosak, és univerzálisan alkalmazhatóak. Ma már nyilvánvaló, hogy az egyedi jellemzők azok, amelyek (az általános szervezeti/menedzsment folyamatokat adottnak és versenyképesnek véve) a kiválóság meghatározói. Egy talán kissé túlzó emberi, humán analógia: miközben minden egyes ember a másik emberrel genetikai/biokémiai tekintetben mintegy 99,9%-ban hasonló, tudjuk, hogy egyes emberek képesek mind a történelmet mind a gazdasági, tudományos folyamatokat alapjaiban megváltoztatni, míg mások lényegében semmilyen hatást nem gyakorolnak. A különbség minden bizonnyal a 0,1 % és a környezeti hatások eredője.

Menedzsment tanácsadással összefüggő munkánk során alkalmazzuk a legkorszerűbb nemzetközi szakirodalom által leírt technikákat, megoldásokat, miközben az adott szervezet beható és alapos tanulmányozásával egyedi, testreszabott megoldásokat kínálunk.

Menedzsment tanácsadással összefüggő szolgáltatásaink

  • Szervezeti átvilágítás
  • Szervezetfejlesztés, BPR, szervezeti hatékonyság
  • Munkaköri rendszerek elemzése
  • Munkaköri rendszerek, munkakörök értékelése
  • Hatékony javadalmazási rendszerek kialakítása
  • Munkakörök – munkavállaló – feladat (felelősség) megfeleltetés
  • KPI meghatározás, implementálás, teljesítmény értékelések
  • Utódlástervezés