Kommunikációs szolgáltatások

A hatékony kommunikáció az eredményes vállalati és közszolgálati/közigazgatási tevékenység alapja.

Kezdetben, a 70-es évek végéig a “Public Relations” mint tevékenység a vállalati/szervezeti belső, valamint a “stakeholderek” irányába történő kommunikációra korlátozódott. Mind a mai napig általánosságban és elsősorban a PR fogalma a sajtóval történő kommunikációt jelenti.

Mára már nyilvánvaló, hogy azon vállalatok és szervezetek, melyek a hagyományos értelmezésben használják a szervezeti kommunikációt, annak eszközeit, mérhetetlen lehetőségekről és előnyökről mondanak le.

Bár a komplex kommunikációs technikák és módszerek egyre szélesebb körben terjednek és mára már a multinacionális és transznacionális vállalatok is mind szélesebb körben alkalmazzák az arculattervezéssel, krízismenedzsmenttel, befektetői kapcsolatokkal stb. összefüggő technikákat, az alkalmazott módszerek jórész még mindig a régi megrögzött sémák alapján történnek.
Meglátásunk szerint a szakmában kevés figyelmet fordítanak a legújabb pszichológiai és agykutatási eredményekre (pl. fMRI, a legújabb emlékezettel, morális viselkedéssel és tudattal összefüggő kutatási eredmények). Ezen kutatások eredményeit, annak ellenére, hogy bőséges szakirodalom áll rendelkezésre, csak igen korlátozott mértékben hasznosítják a kommunikációs szakemberek. Kiemelt célunk, hogy ezen a területen, kihasználva a legújabb tudományos és empirikus kutatási eredményeket, a leghatékonyabb megoldásokat kínáljuk ügyfeleinknek.

Álláspontunk szerint a hatékony és a mai sztenderdek szerint is magas színvonalú kommunikáció, mint interdiszciplináris műfaj, csak a hagyományos technikák és empirikus tapasztalatok modern tudományos kutatási eredményekkel történő kombinálásával érhető el.

Hiszünk abban, hogy a kommunikáció eredményessége mérhető és érzékelhető mértékben járul hozzá a vállalati/szervezeti eredményességhez, a kitűzött célokhoz.

A PIVOT Human Capital vállalatra, szervezetre szabott szolgáltatásai a kitűzött célokat szem előtt tartva egyedi és hatékony megoldásokat kínálnak.

A kommunikációs stratégia és alkalmazott módszertani megközelítés kialakítását megelőzően alaposan megismerkedünk a szervezeti struktúrával, annak jellemzőivel és mindazokkal a körülményekkel, melyek befolyásolhatják a hatékony és célzott kommunikáció eredményességét, végső célját.

Szolgáltatásaink általános módszertani elemei

 • Szervezeti kommunikáció
 • Vezetői (menedzsment) kommunikáció

Szervezeti/vállalati szolgáltatásaink

 • Vállalati/Szervezeti márka, branding
 • Vállalati/Szervezeti identitás
 • Vállalati hírnév, reputáció
 • Vállalati/Szervezeti felelősségvállalás
 • Krízis kommunikáció
 • Belső szervezeti/vállalati kommunikáció
 • PR kommunikáció, média kapcsolatok

A PR meghatározó szerepe a vállalat/szervezet nagyközönség irányába történő célirányos és a lehető leghatékonyabb bemutatásában rejlik. A PR meghatározó a vállalat piaci és versenytársi összehasonlításban történő stratégiai pozícionálásában, ezért a hatékony kommunikáció magába foglalja a tágabb értelembe vett szervezeti üzenetek hatékony “csomagolását” az adott célközönség felé.

Public Relations szolgáltatásaink

 • Kommunikációs szakemberek kiválasztása, profilok kialakítása
 • Vállalati/szervezeti feladatok kommunikációval összefüggő tevékenységeinek menedzselése
 • Média kapcsolatok
 • Online megjelenés tervezés, tanácsadás